logo
ajax loader
RODO klauzula informacyjna

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Greenprint S.C. Maciej Blok, Jacek Blok, Andrzej Blok

Ul. Perla 5A, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.: 032 307 04 01

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować do właściciela firmy pod adresem e-mail: do@greenprint.com.pl

Dlaczego prosimy Państwa o podanie danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak prosimy o podanie danych kontaktowych tj.: adres e-mail lub nr telefonu, ponieważ są one niezbędne do udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie dotyczące naszej oferty. Opcjonalnie można podać imię i nazwisko co ułatwi nam kontakt z Państwem.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do przygotowania ww. oferty. Do podanych danych kontaktowych będą mieć dostęp wyłącznie członkowie naszego zespołu i nasi pracownicy. Po wskazanym okresie, jeśli nie zostanie podjęta dalsza współpraca, Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania;
– prawo sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania;
– prawo przenoszenia danych;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność podjętych na jej podstawie działań);
– prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe:

– będą utrzymywane na serwerach firmy hostingującej na podstawie zawartej umowy powierzenia i nie będą przetwarzane przez inne podmioty przetwarzające;
– nie będą udostępniane innym podmiotom;
– nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
– nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

rozpocznij współpracę
Skontaktuj się z nami
Przygotujemy dla Ciebie darmową
i niezobowiązującą ofertę.
bezpłatna wycena oferty