logo
ajax loader
RODO klauzula informacyjna faktura

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Greenprint S.C. Maciej Blok, Jacek Blok, Andrzej Blok

Ul. Perla 5A, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.: 032 307 04 01

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych proszę kierować do właściciela firmy pod adresem e-mail: do@greenprint.com.pl

Dlaczego prosimy Państwa o podanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych takich jak: Imię i nazwisko, adres prowadzonej działalności / zamieszkania, numer NIP jest wymagane Ustawą o podatku od towarów i usług i jest niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres wskazany w Ustawie o rachunkowości i przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Po upływie powyższych terminów Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania;

– prawo sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania;

– prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe:

– mogą być udostępniane firmie kurierskiej, firmie podwykonawczej, firmie ubezpieczeniowej i windykacyjnej oraz firmie świadczącej usługi księgowe na podstawie zawartych umów powierzenia;

– nie będą udostępniane innym podmiotom;

– nie będą przekazywane do państwa trzeciego oni organizacji międzynarodowych;

– nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

rozpocznij współpracę
Skontaktuj się z nami
Przygotujemy dla Ciebie darmową
i niezobowiązującą ofertę.
bezpłatna wycena oferty